اطلاعیه انجمن در خصوص فیلتر شدن سرویس های گردشگری

اطلاعیه انجمن در خصوص فیلتر شدن سرویس های گردشگری

مشاهده

اطلاعیه انجمن در خصوص فیلتر شدن سرویس های گردشگری

۲۴ شهریور ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

مشاهده

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

۷ شهریور 1397
ادامه مطلب ...
سرویس ویژه اسپید برای اعضای انجمن صنفی

سرویس ویژه اسپید برای اعضای انجمن صنفی

مشاهده

سرویس ویژه اسپید برای اعضای انجمن صنفی

۳۰ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
سرویس ویژه بانک سپه برای اعضای انجمن صنفی

سرویس ویژه بانک سپه برای اعضای انجمن صنفی

مشاهده

سرویس ویژه بانک سپه برای اعضای انجمن صنفی

۳۰ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
گزارش سود و زیان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تا پایان تیرماه ۹۷

گزارش سود و زیان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تا پایان تیرماه ۹۷

مشاهده

گزارش سود و زیان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تا پایان تیرماه ۹۷

۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
ایین نامه مربوط به تایید دوره های آموزشی توسط انجمن صنفی

ایین نامه مربوط به تایید دوره های آموزشی توسط انجمن صنفی

مشاهده

ایین نامه مربوط به تایید دوره های آموزشی توسط انجمن صنفی

۲۸ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
فراخوان انجمن صنفی در خصوص جذب حامی مالی

فراخوان انجمن صنفی در خصوص جذب حامی مالی

مشاهده

فراخوان انجمن صنفی در خصوص جذب حامی مالی

۲۴ مرداد ۱۳۷۹
ادامه مطلب ...
بیانیه انجمن صنفی در خصوص برگزاری یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

بیانیه انجمن صنفی در خصوص برگزاری یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

مشاهده

بیانیه انجمن صنفی در خصوص برگزاری یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

۱۳ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
بیانیه انجمن در خصوص لایجه وزارت کشور در جهت محدود استارتاپ های حمل و نقل شهری

بیانیه انجمن در خصوص لایجه وزارت کشور در جهت محدود استارتاپ های حمل و نقل شهری

مشاهده

بیانیه انجمن در خصوص لایجه وزارت کشور در جهت محدود استارتاپ های حمل و نقل شهری

۷ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
بیانیه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در خصوص فیلتر شدن سایت‌ها و استارتاپ‌ها توسط دولت

بیانیه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در خصوص فیلتر شدن سایت‌ها و استارتاپ‌ها توسط دولت

مشاهده

بیانیه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در خصوص فیلتر شدن سایت‌ها و استارتاپ‌ها توسط دولت

۱ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد

نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد

مشاهده

نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد

۳۰ تیر ماه ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
تغییر زمان نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر به ۳۰ تیر

تغییر زمان نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر به ۳۰ تیر

مشاهده

تغییر زمان نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر به ۳۰ تیر

۲۰ تیر ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر

نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر

مشاهده

نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر

۹۷/۴/۱۰
ادامه مطلب ...
جلسه انتخاب اعضای کمیسیون وب برگزار شد

جلسه انتخاب اعضای کمیسیون وب برگزار شد

مشاهده

جلسه انتخاب اعضای کمیسیون وب برگزار شد

۹۷/۴/۶
ادامه مطلب ...
جلسه انتخاب اعضای کمیسیون آموزش برگزار شد

جلسه انتخاب اعضای کمیسیون آموزش برگزار شد

مشاهده

جلسه انتخاب اعضای کمیسیون آموزش برگزار شد

۹۷/۴/۶
ادامه مطلب ...
آدرس محل برگزاری کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

آدرس محل برگزاری کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

مشاهده

آدرس محل برگزاری کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

ادامه مطلب ...
آخرین فرصت برای تکمیل فرم درخواست عضویت کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

آخرین فرصت برای تکمیل فرم درخواست عضویت کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

مشاهده

آخرین فرصت برای تکمیل فرم درخواست عضویت کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

1397/4/4
ادامه مطلب ...
تشکیل کمیسیون وب در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

تشکیل کمیسیون وب در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

مشاهده

تشکیل کمیسیون وب در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

۱۳۹۷/۳/۳۱
ادامه مطلب ...
تشکیل کمیسیون آموزش در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

تشکیل کمیسیون آموزش در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

مشاهده

تشکیل کمیسیون آموزش در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ادامه مطلب ...
گزارش نتیجه جلسه هیات مدیره انجمن صنفی با جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی محترم رییس جمهور

گزارش نتیجه جلسه هیات مدیره انجمن صنفی با جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی محترم رییس جمهور

مشاهده

گزارش نتیجه جلسه هیات مدیره انجمن صنفی با جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی محترم رییس جمهور

پنجم خرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...