گزارش سود و زیان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تا پایان تیرماه ۹۷

گزارش سود و زیان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تا پایان تیرماه ۹۷

مشاهده

گزارش سود و زیان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تا پایان تیرماه ۹۷

۲۹ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
ایین نامه مربوط به تایید دوره های آموزشی توسط انجمن صنفی

ایین نامه مربوط به تایید دوره های آموزشی توسط انجمن صنفی

مشاهده

ایین نامه مربوط به تایید دوره های آموزشی توسط انجمن صنفی

۲۸ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
فراخوان انجمن صنفی در خصوص جذب حامی مالی

فراخوان انجمن صنفی در خصوص جذب حامی مالی

مشاهده

فراخوان انجمن صنفی در خصوص جذب حامی مالی

۲۴ مرداد ۱۳۷۹
ادامه مطلب ...
بیانیه انجمن صنفی در خصوص برگزاری یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

بیانیه انجمن صنفی در خصوص برگزاری یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

مشاهده

بیانیه انجمن صنفی در خصوص برگزاری یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران

۱۳ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
بیانیه انجمن در خصوص لایجه وزارت کشور در جهت محدود استارتاپ های حمل و نقل شهری

بیانیه انجمن در خصوص لایجه وزارت کشور در جهت محدود استارتاپ های حمل و نقل شهری

مشاهده

بیانیه انجمن در خصوص لایجه وزارت کشور در جهت محدود استارتاپ های حمل و نقل شهری

۷ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
بیانیه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در خصوص فیلتر شدن سایت‌ها و استارتاپ‌ها توسط دولت

بیانیه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در خصوص فیلتر شدن سایت‌ها و استارتاپ‌ها توسط دولت

مشاهده

بیانیه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در خصوص فیلتر شدن سایت‌ها و استارتاپ‌ها توسط دولت

۱ مرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد

نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد

مشاهده

نشست مشترک بین انجمن صنفی با فرابورس ایران برگزار شد

۳۰ تیر ماه ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
تغییر زمان نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر به ۳۰ تیر

تغییر زمان نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر به ۳۰ تیر

مشاهده

تغییر زمان نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر به ۳۰ تیر

۲۰ تیر ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر

نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر

مشاهده

نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر

۹۷/۴/۱۰
ادامه مطلب ...
جلسه انتخاب اعضای کمیسیون وب برگزار شد

جلسه انتخاب اعضای کمیسیون وب برگزار شد

مشاهده

جلسه انتخاب اعضای کمیسیون وب برگزار شد

۹۷/۴/۶
ادامه مطلب ...
جلسه انتخاب اعضای کمیسیون آموزش برگزار شد

جلسه انتخاب اعضای کمیسیون آموزش برگزار شد

مشاهده

جلسه انتخاب اعضای کمیسیون آموزش برگزار شد

۹۷/۴/۶
ادامه مطلب ...
آدرس محل برگزاری کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

آدرس محل برگزاری کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

مشاهده

آدرس محل برگزاری کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

ادامه مطلب ...
آخرین فرصت برای تکمیل فرم درخواست عضویت کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

آخرین فرصت برای تکمیل فرم درخواست عضویت کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

مشاهده

آخرین فرصت برای تکمیل فرم درخواست عضویت کمیسیون آموزش و کمیسیون وب

1397/4/4
ادامه مطلب ...
تشکیل کمیسیون وب در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

تشکیل کمیسیون وب در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

مشاهده

تشکیل کمیسیون وب در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

۱۳۹۷/۳/۳۱
ادامه مطلب ...
تشکیل کمیسیون آموزش در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

تشکیل کمیسیون آموزش در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

مشاهده

تشکیل کمیسیون آموزش در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

۱۳۹۷/۰۳/۳۱
ادامه مطلب ...
گزارش نتیجه جلسه هیات مدیره انجمن صنفی با جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی محترم رییس جمهور

گزارش نتیجه جلسه هیات مدیره انجمن صنفی با جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی محترم رییس جمهور

مشاهده

گزارش نتیجه جلسه هیات مدیره انجمن صنفی با جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی محترم رییس جمهور

پنجم خرداد ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
تشکیل کمیسیون مالیاتی در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

تشکیل کمیسیون مالیاتی در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

مشاهده

تشکیل کمیسیون مالیاتی در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
اطلاعیه تغییر نشانی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

اطلاعیه تغییر نشانی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

مشاهده

نشانی دفتر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کار اینترنتی تغییر یافت.

96/12/07
ادامه مطلب ...
 گزارش بیست و سومین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

گزارش بیست و سومین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

مشاهده

برگزاری جلسه ی هیئت مدیره و بررسی مسائل مربوط به جشنواره وب و موبایل

96/12/07
ادامه مطلب ...
خدمات داوری در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

خدمات داوری در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

مشاهده

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در راستای اساسنامه و جهت ارائه خدمات به اعضا، اقدام به ارائه خدمات داوری می نماید.

96/12/07
ادامه مطلب ...