نام سایت : http://manmovafagham.ir

شروع عضویت : 1395-10-9

مدت زمان عضویت: 1 سال

http://manmovafagham.ir

نام سایت : http://manmovafagham.ir

آدرس سایت : http://manmovafagham.ir

نوع فعالیت : سایر , آموزش-مشاوره کسب و کار ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1395

معرفی سایت

من موفقم ، راهی است برای شناخت خود . جامعه و خانواده . در این مسابقه با روشهای و نکات بهتر زندگی کردن بیشتر آشنا میشوید و در کنار آن ما نیز با جوایزمان همراهتان هستیم . هر هفته با ۷۷ جایزه به مبلغ مجموعا ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال . با ما همراه باشید تا سیر موفقیت را با هم بپیمائیم .