نام سایت : گالری نیک زی

شروع عضویت : 1395-8-24

مدت زمان عضویت: 1 سال

گالری نیک زی
معرفی سایت

باتوجه به استعدادهای فراوان و تنوع کار در زمینه تولید دست ساخته ها، برآن شدیم که از تجربیات تلخ و شیرین خود در این زمینه بهره گرفته و درجهت تسهیل عرضه کار هنرمندان عزیز سراسر کشورمان اقدامی شایسته انجام دهیم.