خیابان مفتح جنوبی -قبل از زیر گذر دروازه دولت - بن بست واحدی - پلاک 2 - واحد 14

بدون دسته بندی

۱۳۹۷/۱۰/۰۲

دومین نشست انجمن صنفی و شرکت فرابورس ایران

دومین نشست استارتاپ های عضو انجمن و صندوق های خطر پذیر در شرکت فرابورس ایران در ادامه اولین نشست انجمن صنفی کسب و کاره…
ادامه مطلب
۱۳۹۷/۱۰/۰۲

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

بسمه تعالی پیرو جلسه ای که هیات مدیره انجمن صنفی با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران داشت، مقرر شد که انجمن صنفی از…
ادامه مطلب
۱۳۹۷/۱۰/۰۲

گزارش سود و زیان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تا پایان تیرماه ۹۷

  گزارش سود و زیان انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تا پایان تیرماه ۹۷ بسمه تعالی . با توجه به رسالت انجمن برای ش…
ادامه مطلب
۱۳۹۷/۱۰/۰۲

آیین نامه مربوط به تایید دوره های آموزشی توسط انجمن صنفی

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در جلسه هیات مدیره مورخ ۹۷/۵/۲۳ تاریخ به منظور کمک شرکت های عضو برای انتخاب موسسات آم…
ادامه مطلب