نام سایت : مجموعه روش مطالعه

شروع عضویت : 1396-5-19

مدت زمان عضویت: 1 سال

مجموعه روش مطالعه

نام سایت : مجموعه روش مطالعه

آدرس سایت : http://raveshmotalee.ir

نوع فعالیت : سایر , فروشگاه های الکترونیکی , آموزش-مشاوره کسب و کار ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1395

معرفی سایت

آموزش جدیدترین سیستم‌های مطالعه و یادگیری (بنیان‌گذار آموزش تخصصی سیستم عکس‌خوانی ذهنی (فتوریدینگ) در ایران)