نام سایت : ایتراست سیتی

شروع عضویت : 1397-7-8

مدت زمان عضویت: 1 سال

ایتراست سیتی

نام سایت : ایتراست سیتی

آدرس سایت : https://etrustcity.com

نوع فعالیت : تبلیغات و بازاریابی اینترنتی ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1397

معرفی سایت

اهداف اصلي و خط مشي مهم ما در شروع فعاليت ايتراست ايجاد بستري مناسب و امن براي اشتغالزايي در همه ي سطوح جامعه ميباشد. با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري در سالهاي اخير و همچنين نيازجامعه به بستر سالم براي فعاليت جوانان ايده‌ي شهر مجازي پس از سالها تحقيق و تفکر به ياري پروردگار عملياتي و اجرا شد. يکي از اهداف ما در شهر مجازي ايجاد بستري مناسب براي درآمدزايي با تکيه بر نيروي جوان ايراني مي‌باشد.