حامیان و اعضای انجمن

سامتیک

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1395-9-20

تیشینه

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1397-7-29

دفتر پذیرش و اسکان دنیا

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1396-5-3

http://hotelneeds.ir

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1396-4-4

http://khaneh-mosafer.ir

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1396-7-3

http://hoteliranonline.com

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1396-4-4

http://7charter.ir

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1395-9-15

جهان در کیف

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1395-11-7

تراولیو

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1396-4-20

http://sitragasht.ir

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1397-1-24

رزرواسیون آریا

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1395-5-16

رزرواسیون آنلاین BasisFly

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1397-6-12

https://felexa.com

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1397-3-19

رزرواسیون سیترا گشت پارسیان

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1396-9-10

فرانگر

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1395-11-12

تی چارتر

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1395-5-10

https://rezervan.com

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1397-5-13

http://hotelbashee.com

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1396-4-4

فروشگاه اینترنتی لوازم تولد و عروسی هاویلا

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1395-5-17

http://sms.sls.ir

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1396-7-3

آیسام

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1395-8-16

ویستاول

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1395-8-15

http://metkt.ir

خدمات آنلاین گردشگری

شروع عضویت 1396-7-2