خدمات داوری در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی


law.jpg

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در راستای اساسنامه و جهت ارائه خدمات به اعضا، اقدام به ارائه خدمات داوری می نماید.
انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در راستای اساسنامه و جهت ارائه خدمات به اعضا، اقدام به ارائه خدمات داوری می نماید. در صورتی که در متن قراردادهای مکتوب خود یا در بخش Privacy and Policy سایت خود، محل داوری در موارد مناقشه را انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی معرفی و تعیین کرده باشید می توانید از شاکیان خود بخواهید که داوری را حسب مندرجات شرایط استفاده کسب وکار اینترنتی (وب سایت) از انجمن کسب و کارهای اینترنتی بخواهند.

البته حتی در صورت عدم درج این مورد نیز می توانید با توافق طرفین، داوری اختلافات احتمالی را از انجمن مطالبه فرمایید.

انجمن تلاش می کند با استفاده از امکانات موجود و بر اساس شعار خود، حامی فروشندگان و خریداران اینترنتی باشد.

همچنین امکان استفاده از خدمات مشاوره حقوقی انجمن برای اعضای محترم وجود دارد که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وب سایت انجمن مراجعه فرمایید.

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

eanjoman.ir


اخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد