تشکیل کمیسیون مالیاتی در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی


تشکیل کمیسیون مالیاتی در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی
تشکیل کمیسیون مالیاتی در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

در آخرین جلسه هیات مدیره انجمن مورخه 25 اردیبهشت 1397 مقرر شد کمیسیون مالیات انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی به ریاست جناب آقای اعتدال مهر رئیس محترم انجمن صنفی تشکیل گردد.

همچنین پیرو جلسه با سازمان امور مالیاتی کشور در هفته گذشته، مقرر گردید این کمیسیون به به عنوان اولین برنامه کاری خود استارتاپ هایی را که در طول ۲ سال گذشته با مشکلات مالیاتی مواجه بوده اند شناسایی نموده، تا پرونده های آن ها در کارگروه ویژه و مشترک با سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرارگیرد.

اعضای انجمن که علاقه مند به عضویت در این کارگروه می باشند می توانند درخواست خود را به info@eanjoman.ir ارسال نمایند تا برای اولین جلسه دعوت نامه دریافت کنند.

همچنین کسب و کارهایی که در طول ۲ سال گذشته با مشکل مالیاتی مواجه بودند میتوانند شرح مشکل و مستندات خود را از طریق ایمیل انجمن info@eanjoman.ir برای بررسی در این کارگروه ویژه ارسال نمایند.

http://eanjoman.irاخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد