آدرس محل برگزاری کمیسیون آموزش و کمیسیون وب


آدرس محل برگزاری کمیسیون آموزش و کمیسیون وب
به اطلاع اعضای محترم انجمن صنفی میرسانیم که نشانی محل برگزاری جلسه کمیسیون آموزش و کمیسیون وب به تاریخ ۵ تیرماه ۹۷ به شرح زیر میباشد:‌

مدرس شمال. خیابان ظفر. نفت شمالی . انتهای کوچه دهم. پیروز شرقی. ابتدای سینا . پلاک 11 . در قهوه ای تک زنگ

جلسه رای گیری برای انتخاب اعضای این دو کمیسیون فردا ساعت ۱۰:۰۰ (کمیسیون آموزش) و ساعت ۱۲:۰۰ (کمیسیون وب) برگزار می‌شود.


اخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد