جلسه انتخاب اعضای کمیسیون وب برگزار شد


جلسه انتخاب اعضای کمیسیون وب برگزار شد

جلسه انتخاب اعضای کمیسیون وب برگزار شد

با حضور نامزدهای حاضر در کمیسیون آموزش، جلسه انتخاب اعضای این کمیسیون برگزار شد و طی آن این عزیزان به عضویت این کمیسیون درآمدند :

1-عادل طالبی (نماینده هیات مدیره انجمن در کمیسیون)

2- رضا شیرازی

3-کورش حیدری

4-مجید امانی

5-مسعود تقی زاده

همچنین این عزیزان به عنوان اعضای مشورتی کمیسیون انتخاب شدند:

1-علی سلطان محمدی

2-وحید الوندی

3-نیره چاوشی

جلسات کمیسیون وب شنبه هر دو هفته یک بار از ساعت 14:00 الی 16:00 در محل انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی برگزار خواهد شد.


اخبار مرتبط

در حال حاضر خبر مرتبط با خبر جاری وجود ندارد