تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه (جلسه دوم)

گزارش جلسه دوم تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه

این جلسه با حضور نمایندگانی از وزارت تعاون، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های وزارت علوم، وزارت ارتباطات و نظام صنفی‌رایانه‌ای با حضور مجید خاکپور، نایب رییس انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با محوریت آشنایی با مبانی برنامه هفتم توسعه با هدف طراحی و تدوین احکام اقتصاد دیجیتال برگزار شد.

در این جلسه احکام پیشنهادی از ادارات استان‌های سازمان برنامه و بودجه، سایر سازمان‌ها و طرح آماده شده توسط معاونت هزینه ای و امور آموزش عالی ، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه با هدف رسیدن به نسخه نهایی پیشنهادی برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصاد دیجیتال، مطالعه و بررسی شد و حاضرین نظرات خود را در این رابطه بیان کردند.

مجید خاکپور نایب رییس انجمن در این جلسه در رابطه با هدف تربیت نیروی انسانی مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: اول این که نباید تربیت نیروی انسانی مناسب برای اکوسیستم استارتاپی کشور فقط به وزارت علوم سپرده شود. می توان از سایر نهادهای حاکمیتی و خصوصی نیز در این رابطه کمک گرفت. ثانیاً بزرگترین تهدید پیش روی اکوسیستم استارتاپی، مهاجرت نیروی انسانی به خارج از کشور است که لازم است تمهیداتی برای مدیریت این مساله و ریسک نیز در هدف گذاری‌های موجود در این احکام در نظر گرفته شود.

در این جلسه مقرر شد، تمامی این احکام پیشنهادی همراه با یک فرم به حاضرین در جلسه ارائه شود، تا نظرات خود را در رابطه با آن، به صورت مکتوب به سازمان برنامه و بودجه اعلام نمایند.

این کارگروه به برگزاری این جلسات، جهت جمع‌بندی و تهیه نسخۀ نهایی پیشنهادی احکام، ادامه خواهد داد که گزارش این جلسات توسط انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی ارائه خواهد شد.

مطالب مرتبط