تهران - خیابان الوند - خیابان ۳۵ - پلاک ۱۲ طبقه ۴

جهرمی

۱۳۹۸/۰۷/۲۲

نامه انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی به وزیر ارتباطات درخصوص آیین نامه شهر هوشمند

روز گذشته در پی انتشار پیشنویس آیین نامه شهر هوشمند، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی طی نامه ای موضع خود را به وزارت …
ادامه مطلب