خیابان مفتح جنوبی -قبل از زیر گذر دروازه دولت - بن بست واحدی - پلاک 2 - واحد 14

سازمان فناوری اطلاعات

۱۳۹۷/۱۰/۰۲

گزارش جلسه هیئت مدیره انجمن صنفی با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

بسمه تعالی پیرو جلسه ای که هیات مدیره انجمن صنفی با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران داشت، مقرر شد که انجمن صنفی از…
ادامه مطلب