درباره انجمن

اعضای انجمن صنفی کارفرمایی کسب‌وکارهای شهر تهران می‌توانند از این سرویس‌ها و خدمات انجمن به صورت خاص استفاده کنند.

پیرو قانون انجمن های صنفی و کارفرمایی و توافق انجمن با ادامه امور مالیات شهر تهران تمام شرکت های عضو انجمن صنفی می توانند در مراحل رسیدگی امور مالیاتی در زمان نیاز به حضور نمایندۀ صنفی و به صورت مشخص در هیئت رسیدگی و حل‌اختلاف مالیات از نماینده انجمن به عنوان نمایندۀ بخش خصوصی دعوت کرده تا با توجه به شناخت و آشنایی‌های لازم نمایندگان انجمن با فعالیت‌های اقتصادی اعضا حقوق اعضای انجمن در رسیدگی‌های امروز مالیاتی حفظ گردد.

پیرو قوانین جاری کشور و همچنین انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های عضو انجمن در هر مرحله از رسیدگی به دعاوی و اختلاف‌های مربوط به کارفرمایی و کارگری می‌توانند از مرجع رسیدگی درخواست کنند تا انجمن به عناون نمایندۀ صنف و یا کارشناس در مراحل رسیدگی پرونده در جهت دفاع از حقوق کارفرمایان حضور داشته باشد.

رفع مشکلات مربوط به بخش‌های دولتی برای اعضا. هر یک اعضای انجمن در صورت مشاهده و یا برخورد با مواردی که مانع توسعه کسب‌وکار‌های آنلاین باشد می‌تواند با در اطلاع قراردادن انجمن از موضع و شرح دقیق مشکل، رفع مشکل را به انجمن صنفی سپرده و انجمن تمام مواردی که مربوط به رفع موانع کسب و کار باشد را با همکاری اطاق بازرگانی و شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی مورد کارشناسی و بررسی قرار خواهد‌داد.

چشم‌انداز

پوشش کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد در تهران، کسب جایگاه برتر برند قابل اتکا از دید خریداران اینترنتی، جهت تشویق ایشان به خرید اینترنتی، کسب کرسی در حداقل دو بخش/ زیر بخش دولتی که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با کسب‌وکارهای اینترنتی نقش دارند،تلاش در جهت تبدیل انجمن به کانون کشوری


رسالت

انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی می‌کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست‌بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه به حمایت کسب‌وکارهای فعال بپردازد؛ بستری حمایت‌گر و پویا جهت رشد شرکت‌های نوپا (استارت آپ‌ها) باشد، چرا که بر این امر واقف است رشد اقتصادی کشور عزیزمان و اشتغال فرزندانمان در گرو رشد روز افزون این عرصه نهفته است، انجمن بر این امر اذعان دارد که حضور حمایت‌گر دولت در این عرصه ضامن رشد و توسعه این زیست‌بوم (اکوسیستم) است و بر خود لازم می‌داند با حضور در مجامع دولتی و قانون‌گذاری و با ارائه دغدغه‌ها، در نقش آفرینی دولتی موثر باشد؛ از سوی دیگر انجمن می‌کوشد تا با همراهی اعضای خود حامی مصرف‌کنندگان باشد تا بدین ترتیب فرهنگ نوینی که این زیست‌بوم (اکوسیستم) فراهم‌آورده‌است را در راستای خدمت به مردم سرزمینمان ایران استفاده نماید چرا که براستی ایشان شایسته بهترین‌ها هستند.

اعضای هیئت مدیره

سید رضا شیرازی‌مفرد

سید رضا شیرازی‌مفرد

رئیس هیئت‌مدیره

مجید خاکپورمقدم

مجید خاکپورمقدم

نایب رئیس هیئت‌مدیره

عادل طالبی

عادل طالبی

دبیر

شیما شریفی

شیما شریفی

خزانه‌دار

محمدرضا رحمانی زنجانی

محمدرضا رحمانی زنجانی

عضو اصلی هیئت‌مدیره

امیرحسین اسماعیلی

امیرحسین اسماعیلی

عضو اصلی هیئت‌مدیره

نوید معافیان

نوید معافیان

عضو اصلی هیئت‌مدیره

وحید خسروی

وحید خسروی

عضو علی‌البدل

حبیب جانبهان

حبیب جانبهان

بازرس اصلی

حجت فرید

حجت فرید

بازرس علی‌البدل

گواهینامۀ ثبت انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی شهر تهران

گواهینامۀ ثبت انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی شهر تهران

گواهینامۀ ثبت انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی شهر تهران