دعوت به همکاری در حوزه بیمه و مالیات

1401/12/22
دعوت به همکاری در حوزه بیمه و مالیات

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در راستای مصوبه هیئت مدیره مبنی بر ارائه خدمات ویژه به اعضای خود، مایل به عقد تفاهم‌نامه همکاری با شرکت‌ها یا کارشناسان فعال در حوزه بیمه و مالیات است.

بدین وسیله از شرکت‌ها یا کارشناسان فعال در حوزه بیمه و مالیات دعوت می‌شود در صورت تمایل به ارائه خدمات به اعضای انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی (فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران)، نامۀ رسمی مبنی بر اعلام آمادگی ارائه خدمات و فهرست

خدمات ویژه که امکان ارائه آن به اعضای انجمن دارند را به نشانی info@eanjoman.ir ارسال فرمایند.