گزارش بیست‌و‌‌پنجمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

1402/01/26
گزارش بیست‌و‌‌پنجمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

بیست‌وپنجمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲ به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و این تصمیمات گرفته شد:

  • گزارش مالی اسفند ماه سال ۱۴۰۱ توسط خانم شریفی (خزانه‌دار) ارائه شد.
  • آقای طالبی (دبیر انجمن)، گزارش جلسه با بانک صادرات جهت همکاری با انجمن و ارائه خدمات به اعضا را ارائه دادند.
  • مقرر شد درخواست‌های همکاری با پرداخت‌یارها و شرکت‌های حقوقی توسط آقای طالبی(دبیر انجمن) بررسی شود و جلساتی با آن‌ها برگزار و نتیجۀ آن در جلسه آیندۀ انجمن ارائه شود.
  • قیمت گذاری تعرفه‌های جدید انجمن به تصویب اعضای هیئت‌مدیره رسید.
  • مقرر شد صورت‌های مالی انجمن در جهت شفاف سازی به صورت فصلی از طریق سایت منتشر شود.