گزارش بیست‌و‌‌چهارمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

1401/12/20
گزارش بیست‌و‌‌چهارمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

بیست‌و‌‌چهارمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و این تصمیمات گرفته شد:

 

  • گزارش مالی فصل زمستان توسط خانم شریفی (خزانه‌دار) ارائه شد.
  • آقای معافیان (عضو هیئت‌مدیره)، گزارشی دربارۀ پیش‌نویس‌های قراردادهای تخفیفات ارائه دادند که مرحله نهایی قرار دارد.
  • جلسات تخفیفات اعضا برگزار شده و این تخفیفات در فروردین ماه در سایت جدید انجمن قرارخواهد گرفت.
  • آقای اسماعیلی(عضو هیئت‌مدیره)، گزارشی دربارۀ هزینه‌ها و آدرس محل استقرار جدید انجمن ارائه دادند که مقرر شد بررسی‌های بیشتر انجام شود.
  • مقرر شد قراردادی تهاتری با سرویس ایمیلی پاکت منعقد شود و از این سرویس ایمیلی برای سایت جدید استفاده شود