گزارش سی‌و‌دومین‌ جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

1402/05/11
گزارش سی‌و‌دومین‌ جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

سی‌و‌دومین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ 10 مرداد ماه 1402به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و این تصمیمات گرفته شد:


1-مقرر شد آقای خاکپور(نایب‌رئیس هیئت‌مدیره) تمامی موارد مطرح شده در جلسات بانک صادرات را مورد بررسی قرار دهند و نتیجۀ تغییرات دو طرح سنا2 و بیمه تکمیلی را به اطلاع برسانند، همچنین مقرر شد متن نامه‌های ارسالی به آقایان قدس و یزدان از بانک صادرات را آماده کنند.

2-مقرر شد لیست مدعوین به رویداد در گروه انجمن قرار بگیرد و پس از بررسی نهایی برای هر یک از این عزیزان دعوت‌نامه ارسال شود.

3-تمامی موارد و جوانب رویداد بررسی شد و نقشۀ راه برگزاری رویداد مشخص شد و مقرر شد آقای معافیان(عضو هیئت‌مدیره) از رویکرد 3 ماه انجمن گزارشی تهیه کنند و در این رویداد به اعضا ارائه شود.

4-بررسی امور پیشنهادی بیمه‌های البرز و پاسارگاد به آقای معافیان(عضو هیئت‌مدیره) سپرده شد و مقرر شد با این دو شرکت بیمه جلساتی برگزار شود و نتیجه اطلاع‌رسانی شود.

5-مقرر شد درگاه پرداخت انجمن از زرین‌پال به مجموعۀ payping منتقل شود و کارهای لازم انجام شود.

6-مقرر شد از تاریخ 21 مرداد ماه 1402 دعوت‌نامه‌های رویداد برای مدعوین ارسال شود و اطلاع رسانی برای اعضا از طریق سایت و ایمیل رسمی و پیامک ارسال شود.