گزارش سی‌و‌سومین‌ جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

1402/05/28
گزارش سی‌و‌سومین‌ جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

سی‌و‌سومین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ 24 مرداد ماه 1402به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و این تصمیمات گرفته شد:


1-مقرر شد در رویداد 31 مرداد ماه فضایی برای کانتر برخی از مشاور‌ها و شرکت‌ها فراهم شود.

2-مقرر شد برای حضور در دومین نمایشگاه کسب و کار راستی‌آزمایی انجام شود و در این راستا جلسه‌ای با اقای شیرازی و مسئول نمایشگاه ترتیب داده‌شده‌است.

3-مقرر شد هیئت‌مدیره نظرات خودرا دربارۀ افرادی که با آن‌ها جلسه کمیسیون آموزش برگزار شده‌است را ثبت کنند و بقیه مراحل توسط خانم شریفی انجام شود.

4-مقرر شد آقای خاکپور (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره) تمامی جلسات بانک صادرات را شرکت کنند و نتیجه نهایی را در جلسات آتی آنجمن گزارش دهند.