گزارش چهلمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

1402/09/29
گزارش چهلمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

چهلمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ 28 آذر ماه 1402 به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و این تصمیمات گرفته شد:


1-مقرر شد آقای اسماعیلی مسئول استخدام فرد جدید شوند و  مراحل جذب نیرو و مصاحبه را انجام دهند.

2-مقرر شد شرح شغلی مسئول انجمن طبق داکیومنت ارائه شده مشخص شود و به تایید اعضای هیئت‌مدیره برسد.

3-مقرر شد مصاحبه نیروی جدید با دو اعضای هیئت‌مدیره انجام شود و پس از تایید شروع به کار انجام شود.

4-مقرر شد هریک از اعضای هیئت‌مدیره تحقیقات لازم را درباره فضای کاری اشتراکی بررسی کنند و در هفته آینده تصمیمات جدید برای مکان انجمن اتخاذ شود.