همکاری مشترک انجمن صنفی با مجموعۀ بیمه‌بازار

همکاری مشترک انجمن صنفی با مجموعۀ بیمه‌بازار

به موجب این تفاهم‌نامه بیمه بازار با ایجاد لینک اختصاصی انجمن از لحاظ فنی امکان دسترسی را برای اعضای انجمن فراهم می‌نماید تا اعضا انجمن قادر باشند با استفاده از سامانه بیمه‌بازار  بیمه‌نامه‌های موردنظر خویش را استعلام، ثبت سفارش و پرداخت نمایند.

بدین‌ترتیب با پرداخت مبلغ بیمه‌نامه توسط مشتری به کارگزار آنلاین،وی متعهد است ظزف مهلتی که در زمان تقاضای صدور بیمه‌نامه به اعضا اعلام نموده‌است نسبت به صدور و تحویل بیمه‌نامه به آن‌ها اقدام نمایید.

تخفیفات مورد نظر:
6 درصد تخفیف در بیمه بدنه خودرو

4درصد تخفیف در بیمه شخص ثالث

9درصد تخفیف در  درمان تکمیلی  انفرادی

6درصد تخفیف در درمان تکمیلی گروهی

10درصد تخفیف بیمه آتش‌سوزی

14 درصد تخفیف بیمه مسئولیت

7درصد تخفیف بیمه عمر

7درصد تخفیف بیمه مسافرتی