همکاری مشترک انجمن صنفی با شرکت هوشمند پویش

همکاری مشترک انجمن صنفی با شرکت هوشمند پویش

به موجب این تفاهم‌نامه تمامی محصولات این شرکت به صورت اقساطی و با 30درصد پیش‌پرداخت و با اقساط 14 ماهه ویژه اعضای انجمن ارائه خواهد شد.

لپتاپ‌های موجود شرکت به صورت  از دم قسط و بدون دریافت پیش‌پرداخت و با اقساط 14 ماهه جهت تهیه و خرید در اختیار اعضای انجمن قرار خواهد گرفت.

تمامی محصولات شرکتچه محصولات با پیش‌پرداخت و چه محصولات از دم قسط با سود مشارکت ماهیانه 3درصد به اعضای انجمن ارائه خواهد شد.