اخبار

۱۴۰۱/۱۱/۰۵

گزارش نوزدهمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

نوزدهمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. در این جل…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۱۱/۰۵

تخفیفات ویژۀ اعضای انجمن

بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند، انجمن صنفی کسب و کارهای فضای مجازی در نظر دارد براساس اهداف و چشم انداز تعریف شده در ا…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۱۰/۲۸

گزارش هجدهمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

هجدهمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. در این جلسه…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۱۰/۲۰

تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه(جلسه چهارم)

گزارش جلسه چهارم تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه‌وبودجه کشور: در ادامه مسیر تحلیل و بررسی…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۱۰/۱۴

گزارش هفدهمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

هفدهمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. در این جلسه…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۱۰/۰۳

تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه(جلسه سوم)

گزارش جلسه سوم تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه این جلسه نیز همانند جلسات پیشین با…
ادامه مطلب
۱ ۲ ۳ ۲۲