اخبار

۱۴۰۱/۰۶/۲۸

گزارش نهمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

نهمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. در این جلس…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۰۶/۲۷

ما داغدار جوانان این مرز و بوم هستیم

سال‌هاست اتخاذ تصمیمات غلط جوانان این مرز و بوم را ناامید کرده‌است. قطعاً تکرار چنین اتفاقات ناگواری در ناامید کردن جو…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۰۶/۲۱

نشست خبری بررسی وضعیت اتحادیه کسب و کار فضای مجازی

شنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ نشست خبری به میزبانی انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران با حضور هیئت‌مدیرۀ نهاده…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۰۶/۱۶

گزارش هشتمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

هشتمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری برگزار شد. در این جلس…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۰۶/۰۹

گزارش هفتمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

هفتمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۸ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. در این جلس…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۰۶/۰۵

روزنامه رسمی هیئت مدیره جدید انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

باستناد تبصره یک ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه ۱۳۸۹ هیات محترم وزیران وسایر مدارک ارسالی از انجمن فوق ا…
ادامه مطلب
۱ ۲ ۳ ۴ ۲۰