اخبار

۱۴۰۱/۰۶/۰۵

گزارش ششمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

ششمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری و در دفتر رئیس هیئت‌مدی…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۰۵/۲۹

گزارش پنجمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

پنجمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. طبق مصوبۀ …
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۰۵/۰۳

فراخوان طراحی، اجرا، پیاده‌سازی و نگهداری وب‌سایت جدید انجمن

به اطلاع می‌رساند انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی (فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران) در نظر دارد طراحی، اجرا، پیاده‌ساز…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۰۴/۲۹

گزارش چهارمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

چهارمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۸ تیرماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. طبق مصوبۀ ج…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۰۴/۲۹

گزارش سومین جلسۀ هیئت مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

سومین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. طبق مصوبۀ جلس…
ادامه مطلب
۱۴۰۱/۰۴/۲۹

گزارش دومین جلسۀ هیئت مدیره انجمن در دور سوم

دومین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد. طبق مصوبۀ جلس…
ادامه مطلب
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۲۰