جدیدترین اخبار انجمن صنفی
تشکیل کمیسیون وب در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی  تشکیل کمیسیون وب در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

تشکیل کمیسیون وب در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

تشکیل کمیسیون آموزش در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی  تشکیل کمیسیون آموزش در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

تشکیل کمیسیون آموزش در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

گزارش نتیجه جلسه هیات مدیره انجمن صنفی با جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی محترم رییس جمهور  گزارش نتیجه جلسه هیات مدیره انجمن صنفی با جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی محترم رییس جمهور

گزارش نتیجه جلسه هیات مدیره انجمن صنفی با جناب آقای دکتر ستاری معاون علمی محترم رییس جمهور

تشکیل کمیسیون مالیاتی در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی   تشکیل کمیسیون مالیاتی در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

تشکیل کمیسیون مالیاتی در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

اطلاعیه تغییر نشانی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی   اطلاعیه تغییر نشانی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

نشانی دفتر انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کار اینترنتی تغییر یافت.

 گزارش بیست و سومین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی  گزارش بیست و سومین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

برگزاری جلسه ی هیئت مدیره و بررسی مسائل مربوط به جشنواره وب و موبایل

خدمات داوری در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی   خدمات داوری در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در راستای اساسنامه و جهت ارائه خدمات به اعضا، اقدام به ارائه خدمات داوری می نماید.

تشکیل کمیسیون وب در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

تشکیل کمیسیون وب در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

بیمه تکمیلی

بیمه درمانی تکمیلی ویژه اعضای انجمن صنفی فروشگاه های اینترنتی پیرو عقد قرارداد جامع بیمه ای با بیمه ایران نمایندگی محمدی از این پس کلیه اعضای محترم این انجمن میتوانند از خدمات ذیل بهره مند شوند

اطلاعات بیشتر
اساسنامه انجمن

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ قوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز

مطالعه اساسنامه
چشم انداز و رسالت

کوشش در جهت هماهنگی پیرامون آموزش و تامین نیروی انسانی کسب و کار های اینترنتی و ایجاد مرکز تحقیقاتی در زمینه موضوع انجمن و همکاری با دستگاه ها و نهادهای ذی ربط همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت ها

اطلاعات بیشتر
مزایا و تعرفه عضویت

ورودی 100 هزار تومان و حق عضویت 60 هزار تومان می باشد که برای سال اول فقط هزینه ورودی پرداخت می شود و برای سال های بعدی 60 هزار تومان پرداخت میگردد

مطالعه مزایا