نام سایت : http://Honaredarman.ir

شروع عضویت : 1397-3-31

مدت زمان عضویت: 1 سال

http://Honaredarman.ir

نام سایت : http://Honaredarman.ir

آدرس سایت : http://Honaredarman.ir

نوع فعالیت : سلامت الکترونیک ,

تاریخ شروع به فعالیت: 1396

معرفی سایت

در هنر درمان امتيازدهي، نظرات و رتبه‌بندی‌ كاربران از پاكيزگي بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گرفته تا اطلاعات پزشک خود را ارائه داده و به بیماران این قابلیت را مي دهد تا تجربیات شخصی و درماني خود را با دیگران به اشتراک بگذارند. اين بستر امتیازدهی و جستجوی پزشک، به ايشان این اجازه را می‌دهد تا متخصصین را در ناحیه خود يافته و از طریق تجربیات و توصیفات مراجعين دیگر در جریان اطلاعات قرار گیرند.