حامیان و اعضای انجمن

https://digicharkh.com

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-11-9

کابین کالا

لوازم خانگی

شروع عضویت 1394-11-3

https://iliyaserver.ir

فروشگاه های الکترونیکی

شروع عضویت 1396-11-16

سفارش اداری

فروشگاه های الکترونیکی

شروع عضویت 1395-5-4

خدمات خرده فروشی

شروع عضویت 1395-7-17

http://arab.com

انتشارات

شروع عضویت 1397-2-31

http://www.LuxuryStore.ir

بیمه

شروع عضویت 1394-8-1

http://storeswell.com

لوازم خانگی

شروع عضویت 1396-6-28

فروشگاه سایت دهکده ی سؤال

فروشگاه های الکترونیکی

شروع عضویت 1396-4-3

samparto.ir

فروشگاه های الکترونیکی

شروع عضویت 1396-1-30

ساخت ايراني

فروشگاه های الکترونیکی

شروع عضویت 93/09/10

صدا بازار

اقلام فرهنگی،نرم افزاری،فیلم،موسیقی

شروع عضویت 93/09/18

فروشگاه اینترنتی اول الکترونیک

فروشگاه های الکترونیکی

شروع عضویت 1395-9-14

پرس کالا

فروشگاههای زنجیره ای

شروع عضویت 1395-8-10

پيشگام ارتباط وارنا

فروشگاه های الکترونیکی

شروع عضویت 93/09/03

فروشگاه اینترنتی 2bAce

فروشگاه های الکترونیکی

شروع عضویت 94/02/06