نام سایت : زاگما

شروع عضویت : 1395-6-16

مدت زمان عضویت: 1 سال

زاگما
معرفی سایت

شما می توانید فروشگاه جدید بسازید و محصولاتتان را در این فروشگاه به فروش برسانید و حتی در صورت احتیاج زاگما برای شما محصولات مورد نظرتان را تامین کرده و در اختیارتان قرار می دهد، از مزایای این فروشگاه میتوان به فعال بودن قابلیت هایی همچون پرداخت آنلاین – پرداخت در محل را اشاره کرد، همچنین می توانید درخواست بازاریابی نمایید، به عنوان دستیار، همکار جدید به حسابتان بیافزایید یا از زاگما درخواست معرفی همکار کنید، درگاه به منظور پرداخت آنلاین برای فروش محصولات خود بسازید و درخواست پرداخت برای تسویه حساب تان ارسال نمایید و این در حالیست که تمام این گزاشات در اختیار شما بوده و هر لحظه قابل مشاهده می باشد