گزارش دومین جلسۀ هیئت مدیره انجمن در دور سوم

دومین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد.

طبق مصوبۀ جلسۀ اول، صورت جلسات هیئت مدیره در وب‌سایت و رسانه‌های در دسترس انجمن منتشر می‌شود. در دومین جلسه، اعضای هیئت مدیره درباره این موضوعات تصمیم گرفتند:

  • مصوب شد فرایند تغییر سایت انجمن به صورت فراخوان در سایت انجمن اطلاع‌رسانی شود. یک سیم کارت حقوقی به نام انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران تهیه شود. رویکرد شبکه‌های اجتماعی با توجه به انتخاب تقویم محتوایی و نیاز اعضای انجمن توسط عضو هیئت مدیره، آقای معافیان آماده شود.
  • هیئت مدیره به اتفاق آراء، خانم شیما شریفی را به عنوان خزانه‌دار انتخاب کردند.
  • با توجه به کمبود منابع مالی انجمن، تعیین تکلیف اخذ حق مشارکت طبق بند ج ماده ۷ اساسنامه از اعضای انجمن منوط به این شد که رئیس هیئت مدیره، سرکار خانم دالوند درخواست مجمع فوق العاده آنلاین برای تغییر حق عضویت را از وزارت کار پیگیری کنند و در صورتی که امکان برگزاری مجمع عمومی به صورت فوق‌العاده وجود نداشت، مجدداً دریافت وجوه مشارکت در جلسات آتی هیئت مدیره بررسی شود.

مطالب مرتبط