گزارش هشتمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

هشتمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و این تصمیمات گرفته شد:

 

  •  برگزاری نشست خبری با موضوع چالش‌های پیش روی صنف و اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی روز شنبه ۱۹ شهریور و با حضور اعضای هیئت مدیره اتحادیه، انجمن و نظام صنفی.
  • موضوع کلاب هاوس هفته آینده با محوریت قانون جدید شورای عالی فضای مجازی و بررسی آن تعیین شد.
  • تغییرات اساسنامه انجمن در مواردی که نیاز به تغییر وجود دارد، در یک سند جمع شود و در زمان مجمع عمومی مطرح شود. در حال حاضر، پیشننهاد شده است که الزام دارا بودن اینماد برداشته شود و مجوزهایی مانند رسانه‌های دیجیتال، اتحادیه‌ها، ثبت‌شرکت، ستاد ساماندهی و مانند آن نیز اضافه شوند.
  • درباره روشهای درآمدزایی انجمن از سایت جدید که در حال طراحی است صحبت شد. افزودن بخش حامیان انجمن، امکان حضور در بیش از یک دسته در سایت انجمن و امکان ارائه محصولات با لوگو و نشان انجمن مورد تصویب قرار گرفت.
  • مصوب شد کانتر انجمن آماده شود و با تمام رویدادهای مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی تماس گرفته شود و امکان حضور انجمن در این رویدادها ایجاد شود.
  • مصوب شد برنامه حمایت معنوی از رویدادها با هدف ایجاد فرصت برای اعضای انجمن تدوین شود.
  • مصوب شد کمیسیون آموزش با مسئولیت خانم شریفی و کمیسیون بانوان با مسئولیت خانم دالوند و کمسیون قوانین و مقررات با مسئولیت آقایان فرید و معافیان تشکیل شود و قوانین و مقررات تدوین شود
  • مصوب شد کاتالوگ معرفی انجمن برای استفاده در رویداد‌ها آماده و چاپ شود.

مطالب مرتبط