گزارش پانزدهمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

پانزدهمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و این تصمیمات گرفته شد:

  • آقای خاکپور توضیحاتی درباره جلسه اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه‌و‌بودجه ارائه دادند.
  • تصویب شد اصلاحات فرم کمیسیون‌ها توسط آقای اسماعیلی و خانم شریفی انجام شود و تا روز شنبه ارائه گردد.
  • تصویب شد هر یک از اعضای هیئت‌مدیره با توجه به شرایط از شرکت‌های مرتبط و ارگان‌ها تخفیفات لازم را برای اعضای انجمن اتخاذ کنند.

مطالب مرتبط