ارائه گزارش سود و زیان و ترازنامه نه ماهه‌‌‌‌‌‌ی انجمن صنفی

به نام خدا

در نه ماه گذشته از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ تمامی فعالیت های مالی انجمن به صورت کاملا شفاف در دو فایل زیر قابل مشاهده میباشد.

 

ترازنامه ۹۷۰۹۳۰
سود و زیان ۹۷۰۹۳۰

مطالب مرتبط