اعضای جدید انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران

انجمن صنفی کارفرمایی شهر تهران

اعضای جدید انجمن صنفی کسب وکارهای اینترنتی شهر تهران در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۹۸

آدرس سایتصاحب امتیازمدیرعامل
okala.comتوسعه تجارت الکترونیک کوروشکاظم کلب خانی
niazbekharid.comفاطمه ناصری
drgreenfarm.irحمیدرضا کوهی قشقایی
digichoob.comسعید خلیلی
iranmcgroup.comاحمد نعیمی زاده
tooscom.comصابران گستر نوین سیستمعماد صابران
madioon.comروزبه بهی
aloarayeshgah.comسعید بنی اسد
iranjess.comمحمد حمیدی مطلق
sharifadwords.comسید محمد علی دربندی
karvis.coزیبانگار مدیسایونس مغانلو
vitrinnet.comسیمای خلاق آیریکمحسن حاجی زاده
mimazy.comحامد حربی
d0lichi.comفرنوش نظامیوند چگینی
kavimo.comرایانه افزار کارآمدمحمدرضا روحانی
porove.comسید ایمان سعادت
iranbizclub.comعلیرضا ذوقی
shop.atineh.comمیثم مرباغی
asanbtc.comمجتبی خاکبازان
kithiv.irمحسن جعفری
charchinet.comحمیدرضا مافی بالانی
infosaba.comاطلاعات صنایع کاوش تدبیر خاور میانهمحمود قدیری
hamnavaa.irپیشگامان فناوری هودادسهام الدین بهرامی
netran.netفن آوران تیوا آرنامیثم نعنائی
praxis.irمحمد نوید شریفی جزه
oxinweb.netتجارت مجازی اوکسینمحمد مهدی خلیلی
wikiplast.irمحمود حقوردی کاظم آبادی

مطالب مرتبط