برگزاری اولین جلسۀ هیئت مدیره جدید انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

اولین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با دستور جلسۀ انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و خزانه‌دار با حضور هر هفت عضو هیئت مدیره برگزار شد.

اعضای هیئت مدیره به اتفاق آراء تصویب کردند که خانم زینب دالوند به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای رضا شیرازی به عنوان نایب رئیس، آقای عادل طالبی به عنوان دبیر و آقای محمدرضا رحمانی به عنوان خزانه‌دار مسئولیت‌های اجرایی را به عهده داشته باشند.

سایر مصوبات هیئت مدیره در اولین جلسه:

  • از این پس تمام مصوبات هیئت مدیره و آرا به صورت شفاف از طریق وب‌سایت انجمن و راه‌های ارتباطی (ایمیل) به اطلاع اعضای انجمن برسد.
  • جلسات هیئت مدیره به صورت آنلاین یا حضوری، هفتگی و در روزهای سه‌شنبه برگزار می‌شود و حداقل یک بار در ماه جلسۀ هیئت مدیره به شکل حضوری برگزار خواهد شد.
  • اعضای علی‌البدل امکان حضور در جلسات را به صورت مشورتی خواهند داشت.

تمام اعضای هیئت مدیره، برنامه‌های اجرایی و پیشنهادات را برای تصمیم‌گیری طی جلسات آتی تا تاریخ ۱۴ تیر‌ماه ۱۴۰۱ ارائه کنند.

اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی امیدوار هستند با همراهی اعضای محترم بتوانند به وظایف صنفی خود عمل کرده، پیگیر حقوق صنفی اعضا باشند.

مطالب مرتبط