آیین نامه مربوط به تایید دوره های آموزشی توسط انجمن صنفی

اعتراض انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی نسبت به پیشنهادات اخیر مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در جلسه هیات مدیره مورخ ۹۷/۵/۲۳ تاریخ به منظور کمک شرکت های عضو برای انتخاب موسسات آموزشی و دوره های آموزشی مقرر کرد تا موسسات و مراکز اموزشی که تمایل دارند بتوانند با ارسال سیلایس(اطلاعات) دوره آموزشی خود و اطلاعات و سابقه مدرسان خود به انجمن صنفی ، پس از بررسی این موارد در کمیسوین آموزشی ودر صورت تایید کمیسیون آموزش از طرف انجمن نامه تاییده دریافت کنند. همچنین انجمن برای تمام گواهینامه های صادره از طرف این موسسات یک هولوگرام تایید دوره آموزشی تولید خواهد کرد که که پس از صدور گواهینامه توسط مرکز آموزشی مورد نظر، این هولوگرام بر روی گواهینامه صادره نیز درج خواهد شد. هزینه این بررسی و تایید برای دوره های زیر ۵۰۰ هزار تومان برای هر هولوگرام ۱۰ هزار تومان. دوره های تا ۱ میلیون تومان ۲۰ هزار تومان دوره های تا ۲ میلیون تومان ۳۰ هزار تومان و دوره های بالاتر از ۲ میلیون تومنان ۵۰ هزار تومان خواهد بود.

مطالب مرتبط