برگزاری اولین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در سال ۱۳۹۹

اعتراض انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی نسبت به پیشنهادات اخیر مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی

با توجه به شرایط حاکم بر کشور و مشکلاتی که بیماری کرونا ایجاد کرده و امکان برگزاری جلسات به صورت حضوری وجود نداشت، روز یکشنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ هیات مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی اولین جلسه را به صورت دیجیتالی برگزار کرد. طی این جلسه تصمیماتی در خصوص جابجایی دفتر انجمن، موضوع برگزاری مجمع عمومی و موضوع برخورد با جاعلین لوگوی انجمن صنفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین روند امور اجرایی انجمن و فرایند صدور گواهی‌های عضویت اعضا که در حال حاضر به شکل منظم انجام می‌شود مطرح شد. دربارۀ برگزاری وبینارهای آموزشی انجمن در راستای اهداف انجمن نیز بحث و بررسی شد.

حاضرین در جلسه عبارت بودند از جناب آقای حمیدرضا اعتدال‌مهر، رییس هیات مدیره، سرکار خانم سولماز صادق‌نیا، نایب رییس، سام مدن‌پور خزانه‌دار، عادل طالبی دبیر، مصطفی سعیدنژاد بازرس و آقایان شاهرخی، الفت‌نسب و خاکپور اعضای هیات مدیره.

مطالب مرتبط