تدوین احکام و برنامه عملیاتی اقتصاد دیجیتال در سازمان برنامه و بودجه

این جلسه با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت و معدن، وزارت تعاون، معاونت ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های وزارت علوم، وزارت ارتباطات، نظام صنفی‌رایانه‌ای همراه با یکی از اعضای انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی با محوریت آشنایی با مبانی برنامه هفتم توسعه با هدف طراحی و تدوین احکام اقتصاد دیجیتال برگزار شد.

بخش اول این جلسه به معرفی تک‌تک اعضا به جهت ارتباط بهتر ارگان ها اختصاص یافت و در این بخش هر یک از همراهان به موارد مهمی اشاره کردند تاکید به یکپارچگی اسناد تهیه شده در هر یک از ارگان‌‌ها یکی از مهم‌ترین موارد مطرح شده در این جلسه بود که به آن پرداخته شد.

بخش دوم این جلسه به معرفی و ارائه ساختار برنامه هفتم توسعه اختصاص یافت و در این بخش به اهمیت این این احکام و میزان اثر بخشی آن اشاره شد، در بخشی از این جلسه آقای باقری اصل به مدل‌های تدوین شده در وزارت ارتباطات اشاره و بخش‌هایی از این مدل را جهت شفافیت بیشتر ارائه کردند.

در طول هفته‌های آتی این کارگروه به جهت تدوین احکام جلساتی را برگزار خواهد کرد که در وب سایت انجمن گزارشی از آن جلسات ارائه خواهد شد.

 

مطالب مرتبط