گزارش دهمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

دهمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و این تصمیمات گرفته شد:

  •  برنامه ریزی و اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی انجام شود.
  • با توجه به اساسنامه مشارکت به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال الی ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شکل اختیاری از اعضا دریافت شود
  • مصوب شد دوره های آموزشی انجمن در راستای رسالت آموزشی انجمن برای اعضا از مهر ماه آغاز شود
  • مصوب شد روند همکاری های سابق با مرکز رتبه بندی تجارت الکترونیک در راستای منافع اعضا پیگیری شود.
  • مصوب شد اعضای هیئت مدیره طی دو هفته با اعضایی که امکان ارائه تخفیف به سایر اعضا را دارند تماس گرفته و امکان ارائه تخفیف برای همه امکان پذیر شود
  • مصوب شد فراخوانی برای اعضای برای امکان ارائه تخفیف به سایر اعضا از طریق ایمیل، پیامک و انتشار در سایت اعلام شود و انتخاب آن‌ها با تایید اعضای هیئت مدیره انجام شود
  • مصوب شد جلسه بعدی کلاب هاوس انجمن با موضوع الزامات ستاد امربه معروف و نهی از منکر برای کسب و کارها برگزار شود.

مطالب مرتبط