گزارش دوازدهمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

دوازدهمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری در دفتر آقای معافیان برگزار شد.

در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و این تصمیمات گرفته شد:

 

  • با توجه به استعفای خانم زینب دالوند، با اتفاق آرا اعضا، آقای امیرحسین اسماعیلی عضو اصلی هیئت‌مدیره شدند
  • طرح اولیه سایت جدید انجمن انجام شده و دردست بررسی های اولیه است
  • تصویب شد برای پنل پیامک و سرور قراردادی با آقای وحید خسروی منعقد گردد
  • تصویب شد مبلغ حق مشارکت برای اعضا از ۵۰۰هزار تومان تا ۱۰۰۰۰۰۰ تومان در سایت قرار بگیرد

مطالب مرتبط