دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

پیرو توافق انجمن و تهران هوشمند استارتاپ هایی که به صورت مشخص در حوزه شهری فعالیت میکنند برای حضور در این نمایشگاه لطفا از طریق ایمیل درخواست خودشون رو با عنوان حضور در جشنواره شهر هوشمند برای انجمن ارسال کنیدinfo@eanjoman.ir

مطالب مرتبط