گزارش سومین جلسۀ هیئت مدیره انجمن در دور سوم و مصوبات

سومین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد.

طبق مصوبۀ جلسۀ اول، صورت جلسات هیئت مدیره در وب‌سایت و رسانه‌های در دسترس انجمن منتشر می‌شود.

  • مصوب شد رییس هیئت مدیره، مسئولیت پیگیری امور سایت جدید را به عهده گرفته، با هماهنگی اعضای هیئت مدیره، در راه‌اندازی سایت جدید تسریع شود.
  • مصوب شد برای شکل‌گیری ارتباط با اعضا، گروه تلگرامی با شرایط و ضوابط خاص ایجاد شود. عضو هیئت‌مدیره، آقای خاکپور قوانین و شرایط حضور در این گروه تعاملی را آماده می‌کنند.
  • مصوب شد برای شکل‌گیری ارتباط با اعضاء، عضو هیئت مدیره، آقای محمدرضا رحمانی پیگیری سیم کارت به نام انجمن را انجام دهند.
  • مصوب شد جلسات ماهیانه ارتباط با اعضا به صورت ماهیانه با تعداد محدود و حضور مسئولین مربوطه برگزار شود که اعضا مستقیماً مشکلات را مطرح کنند. یک اطلاعیه برای اعلام آمادگی منتشر شود. آقایان خسروی و فرید (اعضای علی‌البدل هیئت‌مدیره) هم برای اجرا و میزبانی جلسات اول اعلام آمادگی کردند. عضو هیئت مدیره، آقای معافیان مسئول برگزاری و هماهنگی‌ها خواهند بود.
  • مصوب شد جلسات ماهیانه آنلاین با اعضا برای گزارش فعالیت ماهیانه هیئت مدیره و شنیدن مشکلات و دریافت پیشنهادات اعضا با حضور هیئت مدیره برگزار شود. مسئولیت جلسات آنلاین با عضو هیئت مدیره، خانم شریفی است.
  • مصوب شد پس از صدور اطلاعیه‌ها و اخبار توسط دبیر و انتشار آنها روی وب‌سایت، به رسانه‌ها هم ارسال شود. مسئولیت هماهنگی با رسانه‌ها و ارسال اخبار انجمن را آقای خاکپور به عهده گرفتند.
  • مقرر شد گروهی با حضور دبیر انجمن و آقای خاکپور برای انتشار اخبار ایجاد شود.
  • مصوب شد برنامه فعالیت اینستاگرام توسط آقای معافیان آماده شود و پس از تایید هیئت مدیره اجرای آن آغاز شود.
  • مصوب شد اعضای هیئت مدیره و اعضای انجمن پس از انجام برخی اقدامات و تشکیل کارگروه‌های تخصصی در انجمن، مقدمات ارتباط با انجمن‌های مختلف و مرتبط را پیگیری و جلسات هم‌اندیشی و ارتباط با انجمن‌های دیگر را در دستور کار قرار دهند. هدف از ارتباط با انجمن‌های دیگر، برگزاری رویدادهای مشترک و همچنین تسهیل حضور اعضای انجمن در انجمن‌های دیگر و رویدادهای برگزار شده و ایجاد ارتباطات است.

مطالب مرتبط