گزارش ششمین جلسۀ هیئت‌مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

ششمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۱ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری و در دفتر رئیس هیئت‌مدیره برگزار شد.

۱-مصوب شد از بین ۴ شرکت تایید شده طراحی سایت که از طریق فراخوان انتخاب شده‌اند آقایان شیرازی و رحمانی به صورت حضوری جلسه برگزار کنند و بررسی و انتخاب نهایی انجام شود.
۲- سیم‌کارت انجمن تحویل شد و مصوب شد یک گوشی تلفن همراه برای انجمن خریداری شود.
۳-مصوب شد وبینارهای موضوعی با سوالات اعضا برگزار شود و برگزاری دوهفته یکبار کلاب هوس درباره موضوعات صنفی انجام شود و همچنین مصوب شد موضوعات برای وبینار‌ها با انتخاب اعضا و پرسشنامه توسط خانم شریفی انجام شود.
۴- مصوب شد کمسیون های آموزش – مجوزها و تعاملات دولتی و بانوان با فراخوان تشکیل شود.
۵- حقوق مسئول دفتر انجمن به هفتاد میلیون ریال افزایش پیدا کرد همچنین هر سه ماه یکبار هیئت مدیره عملکرد ایشان را بررسی و در صورت رضایت پاداش منظور خواهد شد.

مطالب مرتبط