ما داغدار جوانان این مرز و بوم هستیم

سال‌هاست اتخاذ تصمیمات غلط جوانان این مرز و بوم را ناامید کرده‌است.

قطعاً تکرار چنین اتفاقات ناگواری در ناامید کردن جوانان کشور نقش موثر دارد. این ناامیدی در کوتاه مدت، جامعه را از همراهی و همدلی خالی کرده و در بلندمدت با سیل مهاجرت نخبگان و فرهیختگان روبرو خواهیم بود.

انجمن صنفی کارفرمایی کسب و کارهای اینترنتی ضمن عرض تسلیت به خانوادۀ مهسا (ژینا) امینی و همۀ مردم کشور عزیزمان ایران به خصوص بانوان ایرانی، اعتراض شدید خود را نسبت به اتفاق تلخی که افتاده است ابراز می‌کند. توقع داریم بررسی دقیق و همه‌جانبه درباره این فاجعه انجام شده و نتیجۀ آن بدون هیچ‌گونه مصلحت‌اندیشی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.

مطالب مرتبط