اطلاعیه انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی درباره منابع انسانی و شرایط حاکم بر کسب و کارهای اینترنتی

اعتراض انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی نسبت به پیشنهادات اخیر مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی

در روزهای اخیر شاهد تعدیل نیرو در کسب و کارهای اینترنتی بوده‌ایم. ما در انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی از این اتفاق بسیار متاسف هستیم اما تاسف بیشتر از آنجا ناشی می‌شود که مشاهده می‌کنیم موضوع، در حد ویروس کرونا خلاصه‌سازی می‌شود.

به نظر می‌رسد برای پیدا کردن ریشۀ این مشکلات، باید به عقب‌تر برگردیم. مشکلاتی که امروز دامنگیر کسب و کارهای اینترنتی شده است، از مدت‌ها قبل با قوانین سختگیرانه و عدم درک درست مدل‌های کسب و کار استارتاپی از سوی دولت و سازمان‌های متبوعه از جمله سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی، شروع شد. بحران‌هایی مانند تحریم‌ها و عدم امکان جذب سرمایه از خارج از ایران به ضعیف‌تر شدن کسب و کارهای اینترنتی که در آغاز راه نیازمند تزریق سرمایه هستند تشدید شد و در نهایت، وقایع آبان و آذر و قطعی اینترنت، ضربۀ کاری را به کسب و کارهای اینترنتی وارد کرد.

در پایان، تنها یک ضربه کوچک کافی بود تا بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی را مسیر احتمالاً بی‌بازگشت و حتی در شرایطی، در سراشیبی سقوط قرار دهد که فعال‌کردن رمز دوم پویا به شکلی که دیدیم این ضربه را به شکل موثری وارد کرد و در نهایت، مشکلی پیش‌بینی نشده و خارج از کنترل همه، یعنی بیماری کرونا، آخرین ضربه بود تا کسب و کارهای اینترنتیِ مشخصاً خدمت محور را از پا بیاندازد. بیماری باعث شده هزینه‌های بسیار زیادی و تحمل ناپذیری از نظر اقتصادی، به کسب و کارها تحمیل شود.

باور داریم که در شرایط بسیار دشواری به سر می‌بریم. باور داریم که چشم‌انداز روشنی پیش‌رویمان دیده نمی‌شود اما به این موضوع هم ایمان داریم که تنها با درک شرایط متقابل می‌توانیم از این بحران‌ها عبور کنیم.

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی پیشنهاد می‌کند به جای انتخاب گزینۀ تعدیل نیروها که بار روانی بسیار سنگینی هم روی کارکنان و هم روی کسب و کار ایجاد می‌کند، با توافق طرفین، برای جلوگیری از روند از دست رفتن منابع انسانی، برای مدتی به راهکارهای جایگزین مانند مرخصی‌های توافقی یا کاستن داوطلبانه و توافقی از میزان حقوق پرداختی فکر کنند.

از سوی دیگر، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی آمادگی دارد مذاکرات خود را با وزارت کار و تامین اجتماعی در جهت کاستن از بار تعهدات بیمه‌ای کسب و کارهای اینترنتی آغاز کند تا بخشی از هزینه‌های سربار اشتغال کاسته شود.

امیدوار هستیم با همفکری با اعضای انجمن و مدیران کسب و کارهای اینترنتی بتوانیم تصمیماتی برای کاهش تبعات غیر قابل جبران تعدیل نیرو در کسب و کارهای اینترنتی بگیریم.

مطالب مرتبط