نخستین جلسه هیئت‌مدیره‌ انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در سال ۹۸ برگزار شد

انجمن صنفی کارفرمایی شهر تهران

در آغاز این جلسه شایان شلیله دبیر انجمن گزارش مالی سال گذشته انجمن و همچنین جشنواره وب و موبایل ایران را ارائه کرد. در ادامه تصمیم گرفته شد انجمن همچون سه سال گذشته عهده‌دار برگزاری جشنواره وب و موبایل سال ۹۸ باشد.

در پایان این جلسه معین شد حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه گزارش مالی سال ۹۷ انجمن منتشر شود.

مطالب مرتبط