گزارش هفتمین جلسۀ هیئت مدیرۀ انجمن در دور سوم و مصوبات

هفتمین جلسۀ هیئت مدیره انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در تاریخ ۸ شهریورماه ۱۴۰۱ به صورت آنلاین برگزار شد.
در این جلسه موضوعات مختلفی مطرح و این تصمیمات گرفته شد:
  • ۱- پس از بررسی پیشنهادات ارائه شده برای راه‌اندازی سایت انجمن و جلسات حضوری که با شرکت‌های پیشنهاددهنده برگزار شد، مجموعه تابین برای طراحی و راه‌اندازی سایت جدید انجمن انتخاب شد.
  • ۲-تهیه سرور و خط پنل خدماتی سایت به عهده آقای محمدرضا رحمانی و آقای وحید خسروی گذاشته شد.
  • ۳-تهیه پنل ارسال ایمیل به عهدۀ آقای طالبی گذاشته شد.
  • ۴- مصوب شد در سایت، بخشی به نام «حامیان انجمن» اضافه شود که شرکت‌های همراه معرفی شوند. همچنین یک تقدیرنامه و اگر امکان‌پذیر بود در مراسمات بعدی انجمن تقدیر حضوری به عمل آید.
  • ۵- با رای تمامی اعضاء، آقای رضا شیرازی به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مجید خاکپور به عنوان نایب‌رئیس پس از کناره‌گیری خانم زینب دالوند از ریاست هیئت مدیره انتخاب شدند.
  • ۶-بررسی دستورالعمل های کمیسیون های تخصصی انجمن (کمیسیون بانوان، کمیسیون آموزش و کمیسیون مجوزها)

مطالب مرتبط