برگزاری وبینار حقوقی اصول قرارداد با تیم‌های فنی

وبینار نکات حقوقی قرارداد با تیم های فنی

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در راستای رسالت آموزشی خود مجموعه وبینارهایی را برگزار می‌کند.

اولین وبینار با عنوان «وبینار اصول و نکات حقوقی قرارداد با تیم‌های فنی» روز دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۸ با ارائه آقای محمدرضا نصرالهی برگزار خواهد شد.

برای ثبت نام و دریافت اطلاعات بیشتر به این نشانی مراجعه کنید: https://ffo.ir/eAnjomanW1

مطالب مرتبط